Udlånsvirksomhed

Den primære målgruppe er rederier i Danmark. Uden for Danmark er fokus rettet mod større, anerkendte rederier. Danmarks Skibskredit har opbygget en diversificeret kunde- og skibsportefølje, der geografisk er fordelt på mange markeder.

Danmarks Skibskredit tilbyder skibsfinansiering mod pant i skibe og i særlige tilfælde byggefinansiering af skibe. Yderligere information om de skibstyper, som Danmarks Skibskredit finansierer, kan findes her.

Finansieringen sker altid med udgangspunkt i værdien af skibet (pantet) og forventningen til indtjeningspotentialet for skibet. Finansieringen vil normalt ikke overstige 70 pct. af skibets markedsværdi. Finansiering sker altid mod 1. prioritets pant i skibet og transport i skibets forsikringer. Låneoptagelsens løbetid, supplerende sikkerheder og øvrige lånevilkår fastsættes på individuel basis.

Danmarks Skibskredit lægger vægt på låntagers økonomiske styrke og erfaring med skibsdrift. Selskabet bestræber sig på at have en lav kreditrisiko i udlånsporteføljen.

Danmarks Skibskredit vil altid gerne indgå dialog omkring særlige problemstillinger, hvad enten de er af markedsmæssig, finansieringsmæssig eller skibsteknisk karakter.

VURDERING AF SKIBSPANTER

Selskabet værdiansætter hvert enkelt skib to gange årligt. Værdiansættelsen fastsættes som hovedregel af en ekstern vurderingssagkyndig, som prisfastsætter de finansierede skibe på baggrund af udbud og efterspørgsel. Selskabet kan også selv fastsætte værdien f.eks., hvis der foreligger en konkret uafhængig handelspris, eller hvis der er modtaget eksterne vurderinger på tilsvarende skibe. Markedsvurderingerne anvendes blandt andet ved fastlæggelse af belåningsgrader på selskabets udlån og til kontrolformål i forbindelse med de halvårlige nedskrivninger på udlån og tilgodehavender.

X

Dette website anvender cookies til en række formål, der er udførlig beskrevet nedenfor i vores cookie- og privatlivspolitik. Ved at anvende sitet giver du dit samtykke til, at der placeres cookies på din computer. Du kan altid tilbagekalde dit samtykke ved at slette cookies og undlade yderligere brug af website