Udlånsvirksomhed

Danmarks Skibskredit tilbyder skibsfinansiering mod pant i skibe. Danmarks Skibskredit har opbygget en diversificeret kunde- og skibsportefølje, der geografisk er fordelt på mange markeder. Danmark udgør det største enkeltmarked. Yderligere information om de skibstyper, som Danmarks Skibskredit finansierer, kan findes her.

Finansieringen sker altid med udgangspunkt i værdien af skibet (pantet) og forventningen til indtjeningspotentialet for skibet. Finansieringen ydes op til 70 pct. af skibets markedsværdi. Finansiering sker altid mod 1. prioritets pant i skibet og transport i skibets forsikringer. Lånets løbetid og øvrige lånevilkår fastsættes på individuel basis.

Danmarks Skibskredit lægger vægt på låntagers økonomiske styrke og erfaring med skibsdrift. Selskabet bestræber sig på at have en lav kreditrisiko i udlånsporteføljen.

Danmarks Skibskredit vil altid gerne indgå dialog omkring særlige problemstillinger, hvad enten de er af markedsmæssig, finansieringsmæssig eller skibsteknisk karakter.

VURDERING AF SKIBSPANTER

Selskabet værdiansætter hvert enkelt skib to gange årligt. Værdiansættelsen fastsættes som hovedregel af en ekstern vurderingssagkyndig, som prisfastsætter de finansierede skibe på baggrund af udbud og efterspørgsel. Selskabet kan også selv fastsætte værdien f.eks., hvis der foreligger en konkret uafhængig handelspris, eller hvis der er modtaget eksterne vurderinger på tilsvarende skibe. Markedsvurderingerne anvendes blandt andet ved fastlæggelse af belåningsgrader på selskabets udlån og til kontrolformål i forbindelse med de halvårlige nedskrivninger på udlån og tilgodehavender.