Forretningsmodel

Danmarks Skibskredit arbejder ud fra en enkel og effektiv forretningsmodel, der tager sit udgangspunkt i en lovfæstet adgang til kun at drive skibsfinansieringsvirksomhed.

Danmark Skibskredit udbyder ét produkt – det pantesikrede lån.

Med en slank og beslutningsdygtig organisation med et højt fagligt niveau udbyder Danmarks Skibskredit et professionelt og konkurrencedygtigt produkt til danske og internationale rederier.

Som kunde bliver man mødt af kompetente og engagerede medarbejdere, der har mange års erfaring inden for skibsfinansiering.