Global Skibsfinansiering

Danmarks Skibskredit er blandt de største udbydere af skibsfinansiering på globalt plan. Visionen er at være den mest stabile og anerkendte udbyder af finansiering til velrenommerede rederier.

Udlånspolitik

Finansieringen sker altid med udgangspunkt i værdien af skibet (pantet) og forventningen til indtjeningspotentialet for skibet. Finansieringen vil normalt ikke overstige 70 pct. af skibets markedsværdi. Finansiering sker altid mod 1. prioritetspant i skibet og transport i skibets forsikringer. Låneoptagelsens løbetid, supplerende sikkerheder og øvrige lånevilkår fastsættes på individuel basis.

Udlånspolitik
Forretningsmodel

Forretningsmodel

Danmarks Skibskredit arbejder ud fra en enkel og effektiv forretningsmodel, der tager sit udgangspunkt i en lovfæstet adgang til kun at drive skibsfinansieringsvirksomhed.

Læs mere
Udlånsvirksomhed

Udlånsvirksomhed

Den primære målgruppe er rederier i Danmark. Uden for Danmark er fokus rettet mod større, anerkendte rederier.

Læs mere
Forsikringer

Forsikringer

Skibsredere udtager forsikringer for deres skibe. Forsikringerne dækker en lang række forskellige begivenheder, som er relevante for søfarten, og som afspejler skibenes fartområde.

Læs mere