Information om byggeriet

Siden vil blive opdateret løbende som byggeriet skrider frem - senest opdateret d. 23. januar -2023.

Historie

Huset på Langebrogade 5 blev opført i 1957 som administrationsbygning for De Danske Sukkerfabrikker (Danisco A/S) af arkitekterne Hvidt & Mølgaard Nielsen

Bygningen har gennemgået en række facadeombygninger, hvor der har været ophængt nye facadesystemer med overflader i malede stålplader og senest ophængte røde tegl. Den eksisterende facade har medført, at huset i dag fremstår med ekstra dybe vindueshuller og en flyvende sokkel.Hovedindgangen fremstår i krom med en flyvende overdækning, som strækker sig ind i foyeren. Trappe og terrasse foran hovedindgangen fremstår i en hvid beton.

 

 

Vision

Et af målene med ombygningen er at ’genskabe’ et facadedesign, der ligger tæt på det oprindelige byggeri.

Vinduerne rykkes frem, så vindueshullerne ikke bliver dybe og ukendelige i det arkitektoniske udtryk. Facaden skiftes til en lys fiberbeton løsning, der udtrykker den lyse mosaikfacade, som bygningen oprindelig havde. Samtidig opsættes markiser mod syd og vest. Markiser var husets oprindelige solafskærmning og bidrog til husets udtryk og arkitektur.

Nabohensyn

Vi renoverer i et tæt beboet område og har i planlægningen søgt at minimere generne. Mandskabsvogne er derfor placeret mod gaden, mens vi anvender baggården til materialeopbevaring. Undervejs kan vi desværre ikke undgå at der kommer støj, men vi vil varsle de mest støjende perioder nedenfor. Byggeriet forventes afsluttet ultimo 2023.

 

Opdatering om igangværende byggearbejde

Der er sket en ændring af byggeriet for januar måned i forhold til tidligere informeret.

Det ekstra arbejde med demontering af det eksisterende klaplag på etagerne vil blive igangsat mandag 16/1-23. Arbejdet startes på 3. sal og nedefter og forventes færdigt fredag den 3/3.

Hejset vil blive brugt under arbejdet ligesom en nedfaldsskakt ned i affaldscontaineren.

Det vil desværre medføre en del larm når betonen skal ”bankes” løs og nedfaldsskakten anvendes, men forsøges gjort så ’smidigt’ som muligt.