Information om byggeriet

Siden vil blive opdateret løbende som byggeriet skrider frem - senest opdateret d. 16. oktober 2023.

Historie

Huset på Langebrogade 5 blev opført i 1957 som administrationsbygning for De Danske Sukkerfabrikker (Danisco A/S) af arkitekterne Hvidt & Mølgaard Nielsen

Bygningen har gennemgået en række facadeombygninger, hvor der har været ophængt nye facadesystemer med overflader i malede stålplader og senest ophængte røde tegl. Den eksisterende facade har medført, at huset i dag fremstår med ekstra dybe vindueshuller og en flyvende sokkel. Hovedindgangen fremstår i krom med en flyvende overdækning, som strækker sig ind i foyeren. Trappe og terrasse foran hovedindgangen fremstår i en hvid beton.

 

 

Vision

Et af målene med ombygningen er at ’genskabe’ et facadedesign, der ligger tæt på det oprindelige byggeri.

Vinduerne rykkes frem, så vindueshullerne ikke bliver dybe og ukendelige i det arkitektoniske udtryk. Facaden skiftes til en lys fiberbeton løsning, der udtrykker den lyse mosaikfacade, som bygningen oprindelig havde. Samtidig opsættes faldmarkiser mod syd og vest og solafskærmning mod øst/vest. Markiser var husets oprindelige solafskærmning og bidrog til husets udtryk og arkitektur.

Nabohensyn

Vi renoverer i et tæt beboet område og har i planlægningen søgt at minimere generne. Mandskabsvogne er derfor placeret mod gaden, mens vi anvender baggården til materialeopbevaring. Undervejs kan vi desværre ikke undgå at der kommer støj, men vi vil varsle de mest støjende perioder nedenfor. Byggeriet forventes afsluttet ultimo 2023.

 

Opdatering om igangværende byggearbejde

Byggeriet på Langebrogade skrider planmæssigt frem.

Byggepladsen er blevet klargjort til vinter med midlertidig interimsopvarmning, og lukning af alle døre og vinduer.

Der er som altid løbende fokus på korrekt indhegning, oprydning og sikkerhed på pladsen. Onsdag d. 1. november var arbejdstilsynet på uanmeldt besøg for at tjekke op på forholdene. Besøget resulterede i nul anmærkninger eller overtrædelser af arbejdsmiljølovgivningen.

På de udvendige arbejder arbejdes der forsat med etablering af de nye facadeplader og isætning af de sidste vinduer. Facaden er således så småt ved at tage form bag stilladset.

Stilladset forventes forsat at blive taget ned før jul, hvor det bliver muligt at danne sig et overblik over det endelige udtryk.

Monteringen af 4. salens nye ydervægge, der består af store glaspartier, påbegyndes også her i november.

På taget arbejdes der på færdiggørelse af pavillonen der lukkes med tag og vægge.  

Inde i huset er der forsat fuld gang i kompletteringen. Der bliver bl.a. etableret et fuldt nyt varmeanlæg i hele huset, hvilket omhandler etablering af næsten 400 nye radiatorer. De skal efter planen overtage for den midlertidige interimsopvarmning

Flisearbejder påbegyndes i husets toiletkerner, efter alle installationer nu er trukket og væggene er blevet lukket.

Lægningen af det nye sildebensparket forsætter fra 3. sal og ned i huset, og der arbejdes i november måned på hhv. 2. og 1. sal.

Ligeledes forsættes arbejdet med etableringen af de sidste installationer og indvendige lette vægge og lofter.

Alle byggearbejder i huset på Langebrogade 5 forventes forsat færdige d. 1. april 2024