Information om byggeriet

Siden vil blive opdateret løbende som byggeriet skrider frem - senest opdateret d. 5 april 2024.

Historie

Huset på Langebrogade 5 blev opført i 1957 som administrationsbygning for De Danske Sukkerfabrikker (Danisco A/S) af arkitekterne Hvidt & Mølgaard Nielsen

Bygningen har gennemgået en række facadeombygninger, hvor der har været ophængt nye facadesystemer med overflader i malede stålplader og senest ophængte røde tegl. Den eksisterende facade har medført, at huset i dag fremstår med ekstra dybe vindueshuller og en flyvende sokkel. Hovedindgangen fremstår i krom med en flyvende overdækning, som strækker sig ind i foyeren. Trappe og terrasse foran hovedindgangen fremstår i en hvid beton.

 

 

Vision

Et af målene med ombygningen er at ’genskabe’ et facadedesign, der ligger tæt på det oprindelige byggeri.

Vinduerne rykkes frem, så vindueshullerne ikke bliver dybe og ukendelige i det arkitektoniske udtryk. Facaden skiftes til en lys fiberbeton løsning, der udtrykker den lyse mosaikfacade, som bygningen oprindelig havde. Samtidig opsættes faldmarkiser mod syd og vest og solafskærmning mod øst/vest. Markiser var husets oprindelige solafskærmning og bidrog til husets udtryk og arkitektur.

Nabohensyn

Vi renoverer i et tæt beboet område og har i planlægningen søgt at minimere generne. Mandskabsvogne er derfor placeret mod gaden, mens vi anvender baggården til materialeopbevaring. Undervejs kan vi desværre ikke undgå at der kommer støj, men vi vil varsle de mest støjende perioder nedenfor. Byggeriet forventes afsluttet medio august 2024.

 

Opdatering om igangværende byggearbejde

Indvendigt tager Langebrogade 5 sin endelige form, og vi fokuserer i øjeblikket på at afslutte det indvendige apterings- og ventilationsarbejde. Desuden er de store glasfacader på 4. sal blevet monteret, hvilket giver et første glimt af det endelige udtryk, som vi arbejder hen imod.

Desværre har vi været nødt til at udsætte nedtagningen af stilladset på grund af risiko for indtrængning af vand fra svalegangen, hvis der ikke var tilstrækkelig overdækning. Denne udfordring er nu blevet løst, og vi forventer at påbegynde stilladsnedtagningen ifølge denne plan.

Opstart på øst facaden uge 16, fortsættelse i syd, derefter vest og nord med forventet afslutning i uge 23.

Vi beklager enhver ulejlighed, som denne proces medfører, herunder potentielle støjgener. Vi forsikrer jer dog om, at vi vil være så effektive som muligt for at minimere disse gener. Selvom stilladset midlertidigt vil optage plads på Langebrogade, gør vi vores bedste for at begrænse omfanget af pladsforbruget.

Når stilladset er fjernet, vil der blive opsat mobile platforme til den endelige færdiggørelse af facadearbejdet. Vi ser frem til at løfte sløret og vise bygningens transformerede facadedesign.

Hvis alt går som planlagt, forventer vi, at byggeriet afsluttes medio august 2024.