Finanstilsynets redegørelse

Finanstilsynet har i juni 2022 været på inspektion i Danmarks Skibskredit A/S.

Inspektionen var en funktionsundersøgelse af området for særligt dækkede obligationer (SDO’er), herunder kapitalcentrenes indretning, overholdelse af balanceprincippet og løbende overvågning af sikkerhedsgrundlaget. Instituttets relevante politikker, forretningsgange og rapporteringer på SDOområdet blev gennemgået.

Danmarks Skibskredit har efterkommet Finanstilsynets påbud.

Finanstilsynets redegørelse om inspektion i Danmarks Skibskredit.

 

Finanstilsynet har i oktober 2020 været på inspektion i Danmarks Skibskredit A/S.

Inspektionen omhandlede kreditområdet og omfattede en gennemgang af i alt 35 eksponeringer opgjort pr. 2. kvartal 2020, herunder instituttets 20 største eksponeringer. Endvidere blev instituttets relevante politikker, forretningsgange og rapporteringer gennemgået.

Danmarks Skibskredit har efterkommet Finanstilsynets påbud.

Finanstilsynets redegørelse om inspektion i Danmarks Skibskredit 

 

Finanstilsynet var i september 2018 på inspektion i Danmarks Skibskredit A/S.

Inspektionen omfattede ledelsesområdet, fonds-, funding- og likviditetsområdet, it-området, koncernforhold, outsourcing og operationelle risici.

Inspektionen gav anledning til ét påbud fra Finanstilsynet.

Finanstilsynet har påbudt at foretage en vurdering af, i hvilket omfang kreditspændrisikoen skal afdækkes ved opgørelsen af solvensbehovet. Påbuddet er efterlevet, idet der pr. 30. september 2018 er foretaget et tillæg til solvensbehovet.

Finanstilsynets redegørelse om inspektion i Danmarks Skibskredit

 

Finanstilsynet gennemførte i september-oktober 2016 en kreditundersøgelse i Danmarks Skibskredit.

Finanstilsynet gennemgik kreditpolitik, forretningsgange og rapportering på området, samt ialt 25 udlån. Endvidere gennemgik Finanstilsynet bestyrelsens forretningsorden og skriftlige retningslinjer til direktionen med særligt fokus på kreditområdet.

Inspektionen gav ikke anledning til nogen tilsynsreaktioner.

Finanstilsynets redegørelse om inspektion på kreditområdet

 

Finanstilsynet var i juni 2015 på inspektion (funktionsundersøgelse) i Danmarks Skibskredit.

Inspektionen omfattede en række udvalgte områder, herunder organisation og ledelse, kreditområdet, fonds og funding, revision, risikostyringsfunktion, compliancefunktion, kapitaldæknings-, solvens- og likviditets-opgørelse samt IT-sikkerhed.

Danmarks Skibskredit har efterkommet Finanstilsynets påbud.

Finanstilsynets redegørelse om inspektion i Danmarks Skibskredit