Finanstilsynets redegørelse

Afgørelse fra Finanstilsynet - Danmarks Skibskredit Holding A/S

Finanstilsynet har truffet afgørelse om den kapitalmæssige behandling af den bundne fondsreserve i Danmarks Skibskredit A/S i Danmarks Skibskredit-koncernens kapitalopgørelse, samt den regnskabsmæssige behandling af den bundne fondsreserve i Danmarks Skibskredit A/S. 

Finanstilsynets afgørelse vedrørende den kapitalmæssige behandling af den bundne fondsreserve

Finanstilsynets afgørelse vedrørende den regnskabsmæssige behandling af den bundne fondsreserve

 

Finanstilsynet var i september 2018 på inspektion i Danmarks Skibskredit A/S.

Inspektionen omfattede ledelsesområdet, fonds-, funding- og likviditetsområdet, it-området, koncernforhold, outsourcing og operationelle risici.

Inspektionen gav anledning til ét påbud fra Finanstilsynet.

Finanstilsynet har påbudt at foretage en vurdering af, i hvilket omfang kreditspændrisikoen skal afdækkes ved opgørelsen af solvensbehovet. Påbuddet er efterlevet, idet der pr. 30. september 2018 er foretaget et tillæg til solvensbehovet.

Finanstilsynets redegørelse om inspektion i Danmarks Skibskredit

 

Finanstilsynet gennemførte i september-oktober 2016 en kreditundersøgelse i Danmarks Skibskredit.

Finanstilsynet gennemgik kreditpolitik, forretningsgange og rapportering på området, samt ialt 25 udlån. Endvidere gennemgik Finanstilsynet bestyrelsens forretningsorden og skriftlige retningslinjer til direktionen med særligt fokus på kreditområdet.

Inspektionen gav ikke anledning til nogen tilsynsreaktioner.

Finanstilsynets redegørelse om inspektion på kreditområdet

 

Finanstilsynet var i juni 2015 på inspektion (funktionsundersøgelse) i Danmarks Skibskredit.

Inspektionen omfattede en række udvalgte områder, herunder organisation og ledelse, kreditområdet, fonds og funding, revision, risikostyringsfunktion, compliancefunktion, kapitaldæknings-, solvens- og likviditets-opgørelse samt IT-sikkerhed.

Danmarks Skibskredit har efterkommet Finanstilsynets påbud.

Finanstilsynets redegørelse om inspektion i Danmarks Skibskredit