Daglig ledelse

Danmarks Skibskredits direktion er ikke medlem af selskabets bestyrelse. Der er dermed tale om en tostrenget struktur uden mulighed for personsammenfald.

Bestyrelsen fastlægger principperne for Danmarks Skibskredits virke, mens direktionen har ansvaret for den daglige ledelse.

Adm. direktør

Erik I. Lassen

Erik I. Lassen

Indtrådt som adm. direktør den 09.04.2008,
ansat siden 1993.

 

 

 


Direktør, CFO

Lars Jebjerg

Lars Jebjerg

Indtrådt som direktør den 22.05.2018,
ansat siden 2018.

 

 

 


Direktør, CCO

Michael Frisch

Michael Frisch

Indtrådt som direktør den 09.04.2018,
ansat siden 2018.

 

 

 


Vicedirektør, Kreditchef

Flemming Møller

Flemming Møller

Indtrådt som vicedirektør den 01.01.2018,
ansat siden 2012.

 

 

 


Underdirektør, Økonomichef

Jacob Vammen

Jacob Vammen

Indtrådt som underdirektør den 01.03.2018,
ansat siden 2018.