Daglig ledelse & Bestyrelsen

Danmarks Skibskredits direktion er ikke medlem af selskabets bestyrelse. Der er dermed tale om en tostrenget struktur uden mulighed for personsammenfald. Bestyrelsen fastlægger principperne for Danmarks Skibskredits virke, mens direktionen har ansvaret for den daglige ledelse.

Danmarks Skibskredits bestyrelse består af 12 medlemmer. Otte er valgt af generalforsamlingen, og de resterende fire er valgt af selskabets medarbejdere.

De medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer sidder i en periode på fire år, og valget af disse følger de almindelige regler i bekendtgørelse om medarbejderrepræsentation i aktie- og anpartsselskabet. Det gælder både kriterier for valgret, krav til valgbarhed, afholdelse af valg, ligestilling med generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer og beskyttelse mod afskedigelse/forringelse.

Daglig ledelse

Adm. Direktør

Erik I. Lassen

Erik I. Lassen

 

  

 

 

 


Indtrådt som adm. direktør den 09.04.2008, ansat siden 1993.


Direktør, CFO

Lars Jebjerg

Lars Jebjerg

 

 

 

 

 

 
Indtrådt som direktør den 22.05.2018, ansat siden 2018.


Vicedirektør, Kreditchef

 Flemming Møller

Flemming Møller

 

 

 

 

 

Indtrådt som vicedirektør den 01.01.2018, ansat siden 2012. 

Bestyrelsesmedlemmer

Formand

Eivind Kolding

Eivind Kolding

Formand for vederlagsudvalget
Født den 16. november 1959
Nationalitet: Dansk
Anses som uafhængigt medlem af bestyrelsen
Udpeget af Danmarks Skibskredit Holding A/S
Indtrådt i bestyrelsen den 15. november 2016

Øvrige ledelseshverv:
Formand for bestyrelsen i NTG Nordic Transport Group A/S
Næstformand af bestyrelsen i Leo Fondet A/S (og en koncernvirksomhed)
Medlem af bestyrelsen i NNIT A/S
Medlem af bestyrelsen i Altor Fund Manager AB

Kompetencer:
Bredt kendskab til rederivirksomhed og den maritime industri, makroøkonomiske forhold, bank, kreditgivning, forsikring og finansiering, finansiel risikostyring, lovgivning samt ledelse af international virksomhed.

 

Næstformand

CFO & Partner Peter Nyegaard, Axcel

Peter Nyegaard

Medlem af revisionsudvalget
Født den 16. maj 1963
Nationalitet: Dansk
Anses som uafhængigt medlem af bestyrelsen
Udpeget af Axcel
Indtrådt i bestyrelsen den 15. november 2016

Øvrige ledelseshverv:
Formand for bestyrelsen i FIH
Medlem af bestyrelsen i Øens Murerfirma A/S
Formand/medlem af en række bestyrelser i Axcel-gruppen
Medlem af bestyrelsen i Nuuday A/S

Kompetencer:
Bredt kendskab til ledelse af international finansiel virksomhed, finansiel risikostyring, finansiel lovgivning og regulering, kapitalmarkeder, kredit, finansiering og makroøkonomiske forhold.

 

Medlem

Koncernfinansdirektør Anders Damgaard, PFA Pension

Anders Damgaard

Formand for revisionsudvalget
Født den 8. august 1970
Nationalitet: Dansk
Anses som uafhængigt medlem af bestyrelsen
Udpeget af PFA
Indtrådt i bestyrelsen den 15. november 2016

Øvrige ledelseshverv:
Medlem af bestyrelsen i Blue Equity Management A/S
Medlem af bestyrelsen i Danish Ship Finance Holding A/S
Medlem af bestyrelsen i PFA Asset Management A/S
Medlem af bestyrelsen i PFA Bank
Medlem af bestyrelsen i PFA DK Boliger Høj A/S
Medlem af bestyrelsen i PFA DK Boliger Lav A/S
Medlem af bestyrelsen i PFA Ejendomme Høj A/S
Medlem af bestyrelsen i PFA Ejendomme Lav A/S
Medlem af bestyrelsen i PFA Europe Real Estate High A/S
Medlem af bestyrelsen i PFA Europe Real Estate Low A/S
Medlem af bestyrelsen i PFA Europe Real Estate Medium A/S
Medlem af bestyrelsen i PFA Kapitalforening
Medlem af bestyrelsen i PFA Kollegier ApS
Medlem af bestyrelsen i PFA Sommerhuse ApS
Medlem af bestyrelsen i PFA US Real Estate Medium P/S
Medlem af bestyrelsen i Nordic Real Estate Low

Kompetencer:
Bredt kendskab til finansiel virksomhed (herunder bank), kreditgivning, investering, finansiering, regulering og finansiel risikostyring.

 

Medlem

Christian Frigast

Christian Frigast

Medlem af vederlagsudvalget
Født den 23. november 1951
Nationalitet: Dansk
Anses som uafhængigt medlem af bestyrelsen
Udpeget af Axcel
Indtrådt i bestyrelsen den 15. november 2016

Øvrige ledelseshverv:
Formand for bestyrelsen i Axcel Management
Formand for bestyrelsen i Danmarks Skibskredit Holding A/S
Formand for bestyrelsen i EKF (Danmarks Eksportkredit)
Formand for bestyrelsen i Bestyrelsesforeningen
Formand for bestyrelsen i Brancheforeningen for Aktive Ejere i Danmark
Næstformand for bestyrelsen i Tænketanken Axcelfuture
Næstformand for bestyrelsen i PANDORA
Næstformand for bestyrelsen i PostNord
Næstformand for bestyrelsen i Axcel Advisory Board
Medlem af bestyrelsen i Nissens A/S
Adjungeret professor ved CBS (Copenhagen Business School)

Kompetencer:
Bredt kendskab til bank, finansiering, finansiel risikostyring, ledelse af international virksomhed, M&A, omstruktureringer, operationel effektivitet samt værdiskabende strategier.

  

Medlem

Administrerende direktør Jacob Meldgaard, TORM A/S

Jacob Meldgaard

Medlem af vederlagsudvalget
Født den 24. juni 1968
Nationalitet: Dansk
Anses som uafhængigt medlem af bestyrelsen
Udpeget af Danmarks Skibskredit Holding A/S
Indtrådt i bestyrelsen den 16. juni 2017

Øvrige ledelseshverv:
Formand for bestyrelsen i Danske Rederier
Formand for bestyrelsen i Grant Compass
Medlem af bestyrelsen i Syfoglomad
Medlem af bestyrelsen i TORM plc (bestyrelsesmedlem i 5 virksomheder under TORM koncernen)

Kompetencer:
Bredt kendskab til rederivirksomhed og den maritime industri, generel ledelse, investering, finansiering og omstrukturering.

 

Medlem

Direktør Michael Nellemann Pedersen, PKA A/S

Michael Nellemann Pedersen

Medlem af revisionsudvalget
Født den 8. juli 1961
Nationalitet: Dansk
Anses som uafhængigt medlem af bestyrelsen
Udpeget af PKA
Indtrådt i bestyrelsen den 15. november 2016

Øvrige ledelseshverv:
Direktør i ejendomsaktieselskaber ejet af de 3 pensionskasser, der er administreret af PKA A/S
Direktør i Ejendomsselskabet Dronningegården
Direktør i OPP HoldCo ApS
Direktør i A/S Kjøbenhavns Ejendomsselskab
Direktør i Forstædernes Ejendomsaktieselskab
Formand/medlem af Advisory Board og investeringsudvalg i forskellige fonde der vedrører privat egenkapital, infrastruktur og mikrofinansiering
Medlem af bestyrelsen i Danish Ship Finance Holding A/S
Medlem af bestyrelsen i Danish Ship Finance A/S
Medlem af bestyrelsen i Refshaleøen Holding A/S
Medlem af bestyrelsen i Refshaleøens Ejendomsselskab A/S
Medlem af bestyrelsen i Margretheholmen P/S
Medlem af bestyrelsen i Komplementarselskabet Margretheholm ApS
Medlem af bestyrelsen i PKA Skejby Komplementar ApS
Medlem af bestyrelsen i PKA Skejby P/S
Medlem af bestyrelsen i Hotel Koldingfjord A/S
Medlem af bestyrelsen i Fonden Dansk Sygeplejehistorisk Museum
Medlem af bestyrelsen i Poppelstykket 12 A/S
Medlem af bestyrelsen i P/S PKAE Ejendom
Medlem af bestyrelsen i Komplementarselskabet PKA AE ApS
Medlem af bestyrelsen i SAS Pilot & Navigators Pension Fund
Medlem af bestyrelsen i Investeringsselskabet af 24. februar 2015 A/S
Medlem af bestyrelsen i Tuborg Havnevej I/S
Medlem af bestyrelsen i PKA Ejendomme I I/S
Medlem af bestyrelsen i PKA Ejendomme af 2013 I/S
Medlem af bestyrelsen i PKA Projektselskab I/S
Medlem af bestyrelsen i Brokvarteret P/S
Medlem af bestyrelsen i P/S Tranders Høje
Medlem af bestyrelsen i Investeringsselskabet af 4. juli 2018 ApS
Medlem af bestyrelsen i Institutional Holding GP ApS
Medlem af bestyrelsen i Institutional Holding P/S
Medlem af bestyrelsen i PKA Ejendomme af 2012 I/S
Medlem af bestyrelsen i Komplementarselskabet Vilvordevej 70 ApS
Medlem af bestyrelsen i Ejendomsselskabet Vilvordevej 70 P/S
Medlem af bestyrelsen i PKA Private Funds III GP ApS
Medlem af bestyrelsen i Rugårdsvej Odense A/S
Medlem af bestyrelsen i PKA Venture I GP ApS
Medlem af bestyrelsen i Falckgården P/S
Medlem af bestyrelsen i PKA AIP A/S
Medlem af bestyrelsen i IIP Denmark P/S
Medlem af bestyrelsen i IIP Denmark GP ApS

Medlem af bestyrelsen i PKA Private Funds I GP ApS
Medlem af bestyrelsen i PKA Private Funds III GP ApS
Medlem af bestyrelsen i PKA Private Funds IV GP ApS
Medlem af bestyrelsen i DEAS Invest I A/S
Medlem af bestyrelsen i DEAS Invest I Holding A/S
Medlem af bestyrelsen i PS Gjellerup

Kompetencer:
Bredt kendskab til finansiel virksomhed (herunder drift af pensionskassevirksomhed), kreditgivning, investering, finansiering, regulering og finansiel risikostyring.

 

Medlem

Administrerende direktør Henrik Sjøgreen, FIH A/S

Henrik Sjøgreen

Medlem af revisionsudvalget
Født den 30. juli 1964
Nationalitet: Dansk
Anses som uafhængigt medlem af bestyrelsen
Udpeget af Danmarks Skibskredit Holding A/S
Indtrådt i bestyrelsen den 15. november 2016

Øvrige ledelseshverv:
Formand for bestyrelsen i Simon Fougner Hartmanns Fond
Adm. Direktør i FIH A/S
Adm. Direktør i FIH Holding A/S
Medlem af bestyrelsen i Henrik Frode Obels Fond
Medlem af bestyrelsen i Spar Nord A/S
Advisor for direktionen i PFA Pensionsselskab

Kompetencer:
Bredt kendskab til bank, kreditgivning, forsikring og finansiering, finansiel risikostyring, gældsmarkeder, samt virksomhedsledelse.

 

Medlem

Thor Jørgen Guttormsen

Thor Jørgen Guttormsen

Medlem af vederlagsudvalget
Født den 5. januar 1949
Nationalitet: Norsk
Anses som uafhængigt medlem af bestyrelsen
Udpeget af Danmarks Skibskredit Holding A/S
Indtrådt i bestyrelsen den 16. juni 2017

Øvrige ledelseshverv:
Adm. Direktør i Hoegh LNG AS
Adm. Direktør i Hoegh LNG Holdings Ltd (alternate)
Medlem af bestyrelsen i Hoegh Autoliners ASA
Medlem af bestyrelsen i Telenor Maritime AS
Medlem af bestyrelsen i Aequitas Ltd

Kompetencer:
Bredt kendskab til rederivirksomhed og den maritime industri, generel ledelse, investering, finansiering og omstrukturering.

 

Member

Head of Risk Management Andreas Hertz-Poulsen

 

Født den 20. maj 1986
Nationalitet: Dansk
Indtrådt i bestyrelsen 19. marts 2024

Kompetencer:
Bredt kendskab til finansiel risikostyring herunder markedsrisiko, likviditetsrisiko og operationel risiko, interne processer og procesoptimering samt finansiel regulering af disse områder via sin stilling som Head of Risk Management.

 

Medlem

Head of Innovation and Research Christopher Rex

Christopher Rex

Født den 28. januar 1979
Nationalitet: Dansk
Indtrådt i bestyrelsen den 29. marts 2012

Kompetencer:
Bredt kendskab til makroøkonomiske forhold, finansiel risikostyring, det internationale shipping marked, digitalisering og dekarbonisering via sin stilling som chef for Innovation and Research i Danmarks Skibskredit A/S.

 

Medlem

Senior Loan Manager Henriette Søgaard Fabricius

 

Født den 22. marts 1968
Nationalitet: Dansk
Indtrådt i bestyrelsen 19. marts 2024

Kompetencer:
Bredt kendskab til skibsfinansiering og kreditgivning, samt kundeadministration, interne processer og operationel drift via sin stilling som Senior Loan Manager.

Medlem

Senior Client Executive Marcus Freuchen Christensen 

Født den 20. november 1979
Nationalitet: Dansk
Indtrådt i bestyrelsen den 1. oktober 2021

Kompetencer:
Bredt kendskab til det internationale bank og shipping marked, kreditgivning og skibsfinansiering. 

Revisionsudvalg

Danmarks Skibskredit har nedsat et revisionsudvalg bestående af medlemmer fra bestyrelsen. Det er ved sammensætningen af revisionsudvalget sikret, at der ikke er sammenfald mellem formanden for bestyrelsen og formanden for revisionsudvalget. Det er ligeledes sikret, at udvalget råder over sagkundskaber og erfaringer inden for finansielle forhold samt regnskabs- og revisionsforhold.

Revisionsudvalget består af Koncernfinansdirektør Anders Damgaard, CFO & Partner Peter Nyegaard, Direktør Michael Nellemann Pedersen og Administrerende direktør Henrik Sjøgreen. Anders Damgaard (formand), der er det uafhængige medlem med kompetencer inden for regnskabsvæsen og revision, kvalificerer sig ved at være Koncernfinansdirektør i PFA Pension.

Revisionsudvalgets opgaver er fastsat i kommissorium for revisionsudvalget. Revisionsudvalget skal bistå bestyrelsen i at:

  • Overvåge regnskabsaflæggelsesprocessen
  • Overvåge om virksomhedens kontrolsystemer og risikostyringssystemer fungerer effektivt
  • Overvåge revision af årsrapporten
  • Overvåge og kontrollere revisors uafhængighed

Revisionsudvalget er således et forberedende og overvågende organ. Revisionsudvalget afholder ordinære møder tre gange årligt, hvoraf to af møderne ligger forud for aflæggelse af års- og halvårsrapporten. Udvalget rapporterer til bestyrelsen, og referater fra udvalgets møder behandles på det førstkommende ordinære bestyrelsesmøde.

Revisionsudvalgets kommissorium

Vederlagsudvalg

Vederlagsudvalget forbereder bestyrelsens arbejde med afløningsmæssige forhold med fokus på medlemmer af bestyrelsen og direktionen, væsentlige risikotagere og øvrige medarbejdere.

Vederlagsudvalget overvåger udviklingen i løn- og bonuspolitikker og –praksis. Udvalget overvåger løbende, at incitamentsprogrammerne hjælper til at skabe vedvarende og langsigtet værdi, samt at Aflønningspolitikken overholdes.

Vederlagsudvalget består af Eivind Kolding (formand), Christian Frigast, Jacob Meldgaard og Thor Jørgen Guttormsen. 

Vederlagsudvalgets kommissorium