Bestyrelsen

Danmarks Skibskredits bestyrelse består af 11 medlemmer. Otte er valgt af generalforsamlingen, og de resterende tre er valgt af selskabets medarbejdere.

Der vælges 3 medarbejderrepræsentanter til bestyrelsen, og valgperioden er fire år.

Valg af medarbejderrepræsentanter følger de almindelige regler i bekendtgørelse om medarbejderrepræsentation i aktie- og anpartsselskabet. Det gælder både kriterier for valgret, krav til valgbarhed, afholdelse af valg, ligestilling med generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer og beskyttelse mod afskedigelse/forringelse.

Formand

Eivind Kolding

Eivind Kolding

Formand for vederlagsudvalget
Født den 16. november 1959
Nationalitet: Dansk
Anses som uafhængigt medlem af bestyrelsen
Udpeget af Danmarks Skibskredit Holding A/S
Indtrådt i bestyrelsen den 15. november 2016

Øvrige ledelseshverv:
Formand for bestyrelsen i CASA A/S
Medlem af bestyrelsen i Leo Holding A/S
Medlem af bestyrelsen i BiQ ApS
Medlem af bestyrelsen i NNIT A/S
Medlem af bestyrelsen i Altor Fund Manager AB

Kompetencer:
Bredt kendskab til rederivirksomhed og den maritime industri, makroøkonomiske forhold, bank, kreditgivning, forsikring og finansiering, finansiel risikostyring, lovgivning samt ledelse af international virksomhed.

 

Næstformand

CFO & Partner Peter Nyegaard

Peter Nyegaard

Medlem af revisionsudvalget
Født den 16. maj 1963
Nationalitet: Dansk
Anses som uafhængigt medlem af bestyrelsen
Udpeget af Axcel
Indtrådt i bestyrelsen den 15. november 2016

Øvrige ledelseshverv:
Formand for bestyrelsen i FIH
Medlem af bestyrelsen i Øens Murerfirma A/S
Formand/medlem af en række bestyrelser i Axcel-gruppen

Kompetencer:
Bredt kendskab til ledelse af international finansiel virksomhed, finansiel risikostyring, finansiel lovgivning og regulering, kapitalmarkeder, kredit, finansiering og makroøkonomiske forhold.

 

Medlem

Koncernfinansdirektør Anders Damgaard

Anders Damgaard

Formand for revisionsudvalget
Født den 8. august 1970
Nationalitet: Dansk
Anses som uafhængigt medlem af bestyrelsen
Udpeget af PFA
Indtrådt i bestyrelsen den 15. november 2016

Øvrige ledelseshverv:
Formand for bestyrelsen i PFA Asset Management A/S
Formand for bestyrelsen i PFA Ejendomme A/S
Formand for bestyrelsen i PFA Kapitalforening
Formand for bestyrelsen i PFA Boliger A/S
Formand for bestyrelsen i PFA Kollegier ApS
Formand for bestyrelsen i PFA Property Investment A/S
Medlem af bestyrelsen i Blue Equity Management A/S
Medlem af bestyrelsen i Danmarks Skibskredit Holding A/S

Kompetencer:
Bredt kendskab til finansiel virksomhed (herunder bank), kreditgivning, investering, finansiering, regulering og finansiel risikostyring.

 

Medlem

Partner Christian Frigast

Christian Frigast

Medlem af vederlagsudvalget
Født den 23. november 1951
Nationalitet: Dansk
Anses som uafhængigt medlem af bestyrelsen
Udpeget af Axcel
Indtrådt i bestyrelsen den 15. november 2016

Øvrige ledelseshverv:
Formand for bestyrelsen i Axcel Management
Formand for bestyrelsen i Danmarks Skibskredit Holding A/S
Formand for bestyrelsen i EKF (Danmarks Eksportkredit)
Formand for bestyrelsen i Tænketanken Axcelfuture
Næstformand for bestyrelsen i PANDORA
Næstformand for bestyrelsen i Kapitalfondenes brancheforening DVCA (Danish Venture Capital end Private Equity Association)
Næstformand for bestyrelsen i Axcel Advisory Board
Medlem af bestyrelsen i Nordic Waterproofing
Medlem af bestyrelsen i Nissens A/S 
Medlem af bestyrelsen i Bestyrelsesforeningen
Adjungeret professor ved CBS (Copenhagen Business School)

Kompetencer:
Bredt kendskab til bank, finansiering, finansiel risikostyring, ledelse af international virksomhed, M&A, omstruktureringer, operationel effektivitet samt værdiskabende strategier.

  

Medlem

CEO Jacob Meldgaard, TORM A/S

Jacob Meldgaard

Medlem af vederlagsudvalget
Født den 24. juni 1968
Nationalitet: Dansk
Anses som uafhængigt medlem af bestyrelsen
Udpeget af Danmarks Skibskredit Holding A/S
Indtrådt i bestyrelsen den 16. juni 2017

Øvrige ledelseshverv:
Medlem af bestyrelsen i Danske Rederier
Medlem af bestyrelsen i Syfoglomad
Medlem af bestyrelsen i TORM plc
Medlem af bestyrelsen i TORM A/S
Medlem af bestyrelsen i TORM Singapore Pte. Ltd.
Medlem af bestyrelsen i TORM Fonden
Medlem af bestyrelsen i Long Range 2 A/S
Medlem af bestyrelsen i FR8 Holdings Pte. Ltd.
Medlem af bestyrelsen i OCM Holdings MRs Ltd.

Kompetencer:
Bredt kendskab til rederivirksomhed og den maritime industri, generel ledelse, investering, finansiering og omstrukturering.

 

Medlem

Direktør Michael Nellemann Pedersen

Michael Nellemann Pedersen

Medlem af revisionsudvalget
Født den 8. juli 1961
Nationalitet: Dansk
Anses som uafhængigt medlem af bestyrelsen
Udpeget af PKA
Indtrådt i bestyrelsen den 15. november 2016

Øvrige ledelseshverv:
Direktør i ejendomsaktieselskaber ejet af de 3 pensionskasser, der er administreret af PKA A/S
Direktør i A/S Kjøbenhavns Ejendomsselskab
Direktør i Forstædernes Ejendomsaktieselskab
Medlem af bestyrelsen i Danmarks Skibskredit Holding A/S
Medlem af bestyrelsen i PKA Pensions Forsikringsselskab A/S
Medlem af bestyrelsen i Refshaleøen Holding A/S
Medlem af bestyrelsen i Refshaleøens Ejendomsselskab A/S
Medlem af bestyrelsen i PKA AIP A/S
Medlem af bestyrelsen i PKA Alternative Investments ApS
Medlem af bestyrelsen i Margretheholmen P/S
Medlem af bestyrelsen i Komplementarselskabet Margretheholm ApS
Medlem af bestyrelsen i PKA Skejby Komplementar ApS
Medlem af bestyrelsen i PKA Skejby P/S
Medlem af bestyrelsen i Hotel Koldingfjord A/S
Medlem af bestyrelsen i Poppelstykket 12 A/S
Medlem af bestyrelsen i P/S PKAE Ejendom
Medlem af bestyrelsen i PKA AE ApS
Medlem af bestyrelsen i Investeringsselskabet af 24 februar 2015 A/S
Medlem af bestyrelsen i SAS Pilot & Navigatør Pensionskasse
Formand/medlem af Advisory Board og Investeringskomiteer i diverse fonde knyttet til private equity, infrastruktur, og mikrofinans foranlediget af PKA’s investeringer i disse fonde

Kompetencer:
Bredt kendskab til finansiel virksomhed (herunder drift af pensionskassevirksomhed), kreditgivning, investering, finansiering, regulering og finansiel risikostyring.

 

Medlem

Administrerende direktør Henrik Sjøgreen

Henrik Sjøgreen

Medlem af revisionsudvalget
Født den 30. juli 1964
Nationalitet: Dansk
Anses som uafhængigt medlem af bestyrelsen
Udpeget af Danmarks Skibskredit Holding A/S
Indtrådt i bestyrelsen den 15. november 2016

Øvrige ledelseshverv:
Formand for bestyrelsen i FIH Partners A/S
Formand for bestyrelsen i Simon Fougner Hartmanns Fond
Adm. Direktør i FIH A/S
Adm. Direktør i FIH Holding A/S

Kompetencer:
Bredt kendskab til bank, kreditgivning, forsikring og finansiering, finansiel risikostyring, gældsmarkeder, samt  virksomhedsledelse.

 

Medlem

Senior Relationship Manager Marcus F. Christensen

Marcus F. Christensen

Født den 20. november 1979
Nationalitet: Dansk
Indtrådt i bestyrelsen den 29. marts 2012

Kompetencer:
Bredt kendskab til kreditgivning og skibsfinansiering samt håndtering af problemsager via sin stilling som Senior Relationship Manager i Danmarks Skibskredit A/S.

 

Medlem

Innovationschef Christopher Rex

Christopher Rex

Født den 28. januar 1979
Nationalitet: Dansk
Indtrådt i bestyrelsen den 29. marts 2012

Kompetencer:
Bredt kendskab til makroøkonomiske forhold, finansiel risikostyring og det internationale shipping marked fra sin tid som analysechef i Danmarks Skibskredit A/S.

 

Medlem

Senior Relationship Manager Henrik R. Søgaard

Henrik R. Søgaard

Født den 9. februar 1959
Nationalitet: Dansk
Indtrådt i bestyrelsen den 24. april 2008

Kompetencer:
Bredt kendskab til kreditgivning og skibsfinansiering samt håndtering af problemsager via sin stilling som Senior Relationship Manager i Danmarks Skibskredit A/S.

 

Medlem

Thor Jørgen Guttormsen

Thor Jørgen Guttormsen

Medlem af vederlagsudvalget
Født den 5. januar 1949
Nationalitet: Norsk
Anses som uafhængigt medlem af bestyrelsen
Udpeget af Danmarks Skibskredit Holding A/S
Indtrådt i bestyrelsen den 16. juni 2017

Øvrige ledelseshverv:
Medlem af bestyrelsen i Høegh Autoliners Holdings AS
Medlem af bestyrelsen i Høegh LNG AS
Medlem af bestyrelsen i Høegh LNG Holdings Ltd (alternate)
Medlem af bestyrelsen i Telenor Maritime AS
Medlem af bestyrelsen i Aequitas Ltd

Kompetencer:
Bredt kendskab til rederivirksomhed og den maritime industri.

 

Revisionsudvalg

Danmarks Skibskredit har nedsat et revisionsudvalg bestående af medlemmer fra bestyrelsen. Det er ved sammensætningen af revisionsudvalget sikret, at der ikke er sammenfald mellem formanden for bestyrelsen og formanden for revisionsudvalget. Det er ligeledes sikret, at udvalget råder over sagkundskaber og erfaringer inden for finansielle forhold samt regnskabs- og revisionsforhold.

Revisionsudvalget består af Koncernfinansdirektør Anders Damgaard, CFO & Partner Peter Nyegaard, Direktør Michael Nellemann Pedersen og Administrerende direktør Henrik Sjøgreen. Anders Damgaard (formand), der er det uafhængige medlem med kompetencer inden for regnskabsvæsen og revision, kvalificerer sig ved at være Koncernfinansdirektør i PFA Pension.

Revisionsudvalgets opgaver er fastsat i kommissorium for revisionsudvalget. Revisionsudvalget skal bistå bestyrelsen i at:

  • Overvåge regnskabsaflæggelsesprocessen
  • Overvåge om virksomhedens kontrolsystemer og risikostyringssystemer fungerer effektivt
  • Overvåge revision af årsrapporten
  • Overvåge og kontrollere revisors uafhængighed

Revisionsudvalget er således et forberedende og overvågende organ. Revisionsudvalget afholder ordinære møder tre gange årligt, hvoraf to af møderne ligger forud for aflæggelse af års- og halvårsrapporten. Udvalget rapporterer til bestyrelsen, og referater fra udvalgets møder behandles på det førstkommende ordinære bestyrelsesmøde.

Revisionsudvalgets kommissorium

Vederlagsudvalg

Vederlagsudvalget forbereder bestyrelsens arbejde med afløningsmæssige forhold med fokus på medlemmer af bestyrelsen og direktionen, væsentlige risikotagere og øvrige medarbejdere.

Vederlagsudvalget overvåger udviklingen i løn- og bonuspolitikker og –praksis. Udvalget overvåger løbende, at incitamentsprogrammerne hjælper til at skabe vedvarende og langsigtet værdi, samt at Aflønningspolitikken overholdes.

Vederlagsudvalget består af Eivind Kolding (formand), Christian Frigast, Jacob Meldgaard og Thor Jørgen Guttormsen. 

Vederlagsudvalgets kommissorium

X

Dette website anvender cookies til en række formål, der er udførlig beskrevet nedenfor i vores cookie- og privatlivspolitik. Ved at anvende sitet giver du dit samtykke til, at der placeres cookies på din computer. Du kan altid tilbagekalde dit samtykke ved at slette cookies og undlade yderligere brug af website