Risiko- og kapitalstyring

Styring af risici har højeste prioritet, idet de forskellige risici kan påvirke resultat og solvens i en uhensigtsmæssig retning og dermed svække fremtidige forretningsmuligheder væsentligt.

Danmarks Skibskredits primære forretningsaktivitet er udlån mod 1. prioritetspant i skibe. Kreditrisikoen udgør den væsentligste del af selskabets samlede risiko. Markedsrisikoen og den operationelle risiko udgør de øvrige risici, mens likviditetsrisikoen er begrænset som følge af reglerne i bekendtgørelse om obligationsudstedelse, balanceprincip og risikostyring.

Risikorapport

Danmarks Skibskredit er i lighed med den øvrige finansielle sektor pålagt oplysningsforpligtelser i henhold til CRR ottende del. 

Risikorapporten offentliggøres én gang årligt i forbindelse med årsrapportens aflæggelse. Selskabet vurderer løbende, om der er behov for hyppigere offentliggørelse.

Der er ikke revisionskrav på risikorapporten, og Danmarks Skibskredit har valgt ikke at lade risikorapporten revidere.

I henhold til bekendtgørelse om obligationsudstedelse, balanceprincip og risikostyring § 32 erklærer selskabet, at det opfylder samtlige bestemmelser i bekendtgørelsen.

Risikorapport 2018

Formålet med risikorapporten er at udarbejde en beskrivelse af 1) risiko- og kapitalstyringen og 2) kapitalgrundlagets sammensætning og hertil relaterede risici, jf. oplysningskravene i EU’s kapitalkravsforordning (CRR) ottende del.

Herudover gives der en beskrivelse af de forskellige typer af balanceførte og ikke-balanceførte risici, som selskabet er eksponeret overfor.

 

Risikorapporter

Herunder findes tidligere risikorapporter:

2018

2017 (bilag)

2016 (bilag)

2015 (bilag)

2014 (bilag)

2013

2012

2011

2010

2009

X

Dette website anvender cookies til en række formål, der er udførlig beskrevet nedenfor i vores cookie- og privatlivspolitik. Ved at anvende sitet giver du dit samtykke til, at der placeres cookies på din computer. Du kan altid tilbagekalde dit samtykke ved at slette cookies og undlade yderligere brug af website