Investor Relations

Investor Relations

Danmarks Skibskredit søger løbende at levere fyldestgørende informationer om selskabets forhold til interessenter.

Dette sker ved en aktiv og åben dialog med bl.a. investorer og analytikere, via selskabsmeddelelser, finansielle- og ikke finansielle rapporter, nyhedsbreve samt information her på hjemmesiden.

Investor Relations
Rating og obligationer

Rating og obligationer

Udlånsvirksomheden baserer sig i høj grad på Danmarks Skibskredits evne og mulighed for at tiltrække sig stabil og langsigtet fremmedkapital.

Læs mere
Rapporter og selskabsmeddelser

Rapporter og selskabsmeddelser

Danmarks skibskredit rapporterer i henhold til de gældende regler på NASDAQ OMX Nordic og aflægger regnskab i overensstemmelse med Lov om Finansiel virksomhed.

Læs mere
Aktionærer

Aktionærer

 

Her findes informationer om selskabets aktionærer. Ligeledes findes der oplysninger som vedrører kommende og tidligere generalforsamlinger i Danmarks Skibskredit.

Læs mere

Finanskalender

Danmarks Skibskredit forventer at udsende følgende regnskabsmeddelelser i 2021:

Fredag den 26. februar 2021 - Årsrapport 2020

Torsdag den 18. marts 2021 - Ordinær generalforsamling

Onsdag den 25. august 2021 - Halvårsrapport 2021