Shipping research

Shipping Research

Denne sektion indeholder en overordnet og fundamental beskrivelse af skibsværfts-industrien samt nogle af de mange forskellige skibstyper og deres beskæftigelses-mønstre.

For en gennemgang af udviklingen på de største shippingmarkeder, læs da venligst vores markedsrapporter, der kan downloades på siden Shipping Market Review.

SHIPPING MARKET REVIEW

SHIPPING MARKET REVIEW

Vores markedsrapporter gennemgår udviklingen på de største shippingmarkeder.

Læs mere
BAG OM SHIPPING MARKET REVIEW

BAG OM SHIPPING MARKET REVIEW

Danmarks Skibskredits låneportefølje består af et stort antal af skibstyper, hvilket medfører, at selskabets kunder er udsat for et tilsvarende stort antal af nationale, regionale og internationale påvirkninger.

Læs mere
SKIBSBYGNING

SKIBSBYGNING

Hvert enkelt skibsværft er i princippet i stand til at bygge alle typer skibe. Teoretisk er det udelukkende den fysiske størrelse af tørdokken, flydedokken eller beddingen, der sætter de yderste grænser for størrelsen af skibet.

Læs mere

Containerskibe

Containerskibe bruges til at transportere laster i containere. Containerhandel sikrer en hurtig, ofte og sikker transport af tusindvis af varer til stort set alle globale destinationer.

Et containerskibs størrelse måles i antallet at tyvefods containere (teu), skibet kan transportere. Containertransport er karakteriseret ved nogle store containerhavne rundt omkring i verden. De store skibe sejler normalt efter specifikke skemaer, hvor de transporterer varer fra havnene via en bestemt rute (linjefart). De mindre skibe sejler hovedsagligt fra de mindre havne til de store containerhavne (såkaldte feederskibe). Derudover er de mindre skibe udstyret med kraner således, at de ikke er afhængige af afladningsfaciliteter i havne, mens kraner på land er en nødvendighed for de store skibe.

TANKSKIBE

De mest kendte tankskibstyper er råolietankskibe og produkttankskibe, som sejler med henholdsvis råolie og raffinerede olieprodukter. Derudover findes der kemikalietankskibe, gastankskibe (LPG og LNG) samt et utal af mindre kendte tankskibstyper. Fællesnævneren for samtlige tankskibe er, at de transporterer flydende produkter i større kvantum (bulk).  

Afhængig af hvilken tankskibstype det omhandler, kan det være i stand til at transportere andre produkter end det, det oprindeligt er bygget til. Indenfor gruppen af tankskibe er der derfor langt højere grad af substitution end mellem gruppen af tankskibe og gruppen af f.eks. tørlastskibe. Dette betyder bl.a., at indtjeningen og skibsværdierne for de forskellige typer og segmenter af tankskibe kan være særdeles højt korrelerede. 

F.eks. er produkttankskibe i stand til at transportere råolie. Derimod er råolietankskibe som regel ikke i stand til at transportere raffinerede produkter, da disse kræver coatede (behandlede) tanke, hvilket råolietankskibe ikke har. 

Kemikalietankskibe har både coatede tanke og tanke af ren rustfrit stål. Dette gør dem i stand til at fragte raffinerede produkter, som normalt ville fragtes af et produkttankskib. Derimod kan et produkttankskib ikke fragte visse kemikalier og olier, da disse kræver specielle sikkerhedsprocedurer samt special-coatede tanke eller rustfrie tanke. Det vil sige, at substitutionen kun går den ene vej i dette eksempel. 

Et andet eksempel er nogle af LPG-tankskibene, der er i stand til at fragte ”Clean Petroleum Products (CPP)”, hvorimod produkttankskibene ikke er i stand til at transportere flydende gasser. 

Udover de tekniske begrænsninger begrænser olieselskabernes sikkerhedsprocedurer samt omkostninger til at rengøre tankene, hvis der skal skiftes produkt, tankskibenes evne for at substituere hinanden. Derfor ses det, at tankskibene ændrer beskæftigelse, men kun når forskellen i indtjeningen er stor nok til at retfærdiggøre udgifterne til ændringen.

TØRLASTSKIBE

Tørlastskibe er bygget til at transportere store mængder i få, store lastrum. De mest almindelige tørlast-produkter inkluderer råmaterialer såsom jernmalm, kul, koks, korn, bauxit, skrotjern, samt papirruller, sojabønner, jernplader, aluminium og sten. 

Tørlastskibene er generelt konstrueret så enkelt som muligt. Fokus rent designmæssigt er på kubisk kapacitet, adgang til lastrummene og lastudstyr. Nogle af de mindre tørlastskibe kan godt være af teknisk højere standard for at kunne håndtere specifikke produkter såsom cement, sten, papirruller og træprodukter.

RO-RO SKIBE

Ro-Ro er fællesbetegnelsen for skibe, der transporterer rullende materiel, og hvor godset i de fleste tilfælde kan rulles på og af ved hjælp af ramper (Roll-on Roll-off). Ro-Ro-skibene har flere dæk og transporterer bl.a. skovprodukter (på trailers), biler, lastbiler og paller. Mange så Ro-Ro-skibene som den naturlige efterfølger af cargo liners, men skibene blev overhalet af de mere effektive containerskibe inden for godstyper, der ikke egner sig til rullende transport. 

Flåden af Ro-Ro skibe er svær at karakterisere, da den består af et stort antal af ganske forskellige skibstyper. En grov inddeling af flåden indeholder følgende segmenter: 

- Klassiske Ro-Ro-skibe 

- Roll-on Lift-off (Ro-Lo) 

- Ro-Con 

- Ro-Pax 

- Bilskibe – Pure Car Carriers (PCC) og Pure Car Truck Carriers (PCTC)

X

Dette website anvender cookies til en række formål, der er udførlig beskrevet nedenfor i vores cookie- og privatlivspolitik. Ved at anvende sitet giver du dit samtykke til, at der placeres cookies på din computer. Du kan altid tilbagekalde dit samtykke ved at slette cookies og undlade yderligere brug af website