Bestyrelsen

Danmarks Skibskredits bestyrelse består af ni medlemmer. Seks er valgt af generalforsamlingen, og de resterende tre er valgt af selskabets medarbejdere.

Der vælges 3 medarbejderrepræsentanter til bestyrelsen, og valgperioden er fire år.

Valg af medarbejderrepræsentanter følger de almindelige regler i bekendtgørelse om medarbejderrepræsentation i aktie- og anpartsselskabet. Det gælder både kriterier for valgret, krav til valgbarhed, afholdelse af valg, ligestilling med generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer og beskyttelse mod afskedigelse/forringelse.

Der er senest afholdt valg i 2016.

Formand

Eivind Kolding

Formand for vederlagsudvalget
Født den 16. november 1959
Nationalitet: Dansk
Anses som uafhængigt medlem af bestyrelsen
Udpeget af Axcel, PFA og PKA
Indtrådt i bestyrelsen den 15. november 2016

Øvrige ledelseshverv pr. 28. februar 2017:
Formand for bestyrelsen i CASA A/S
Formand for Kunstforeningen Gl. Strand
Medlem af bestyrelsen i NNIT A/S

Kompetencer:
Bredt kendskab til rederivirksomhed og den maritime industri, makroøkonomiske forhold, bank, kreditgivning, forsikring og finansiering, finansiel risikostyring, lovgivning samt ledelse af international virksomhed qua tidligere stillinger som Group CFO og skibsreder A.P. Møller – Mærsk, ordførende direktør Danske Bank og tidligere næstformand (nu formand) i Danmarks Skibskredit A/S.

 

Næstformand

CFO & Partner Peter Nyegaard

Medlem af revisionsudvalget
Født den 16. maj 1963
Nationalitet: Dansk
Anses som uafhængigt medlem af bestyrelsen
Udpeget af Axcel
Indtrådt i bestyrelsen den 15. november 2016

Øvrige ledelseshverv pr. 28. februar 2017:
Formand for bestyrelsen i FIH
Medlem af bestyrelsen i Øens Murerfirma A/S
Formand/medlem af en række bestyrelser i Axcel-gruppen

Kompetencer:
Bredt kendskab til ledelse af international finansiel virksomhed, finansiel risikostyring, finansiel lovgivning og regulering, kapitalmarkeder, kredit, finansiering og makroøkonomiske forhold gennem nuværende stilling som formand for FIH A/S samt tidligere stillinger som Executive Vice President i Nordea Bank AB og formand for Nordea Bank Danmark A/S.

 

Medlem

Koncernfinansdirektør Anders Damgaard

Formand for revisionsudvalget
Født den 8. august 1970
Nationalitet: Dansk
Anses som uafhængigt medlem af bestyrelsen
Udpeget af PFA
Indtrådt i bestyrelsen den 15. november 2016

Øvrige ledelseshverv pr. 28. februar 2017:
Formand for bestyrelsen i PFA Asset Management A/S
Formand for bestyrelsen i PFA Ejendomme A/S
Formand for bestyrelsen i PFA Kapitalforening og diverse koncerninterne ejendomsselskaber
Formand for bestyrelsen i Blue Equity Management A/S
Medlem af bestyrelsen i Danmarks Skibskredit Holding A/S

Kompetencer:
Bredt kendskab til finansiel virksomhed (herunder bank), kreditgivning, investering, finansiering, regulering og finansiel risikostyring.

 

Medlem

Partner Christian Frigast

Medlem af vederlagsudvalget
Født den 23. november 1951
Nationalitet: Dansk
Anses som uafhængigt medlem af bestyrelsen
Udpeget af Axcel
Indtrådt i bestyrelsen den 15. november 2016

Øvrige ledelseshverv pr. 28. februar 2017:
Formand for bestyrelsen i Axcel Management
Formand for bestyrelsen i Danmarks Skibskredit Holding A/S
Formand for bestyrelsen i EKF (Danmarks Eksportkredit)
Formand for bestyrelsen i Tænketanken Axcelfuture
Næstformand for bestyrelsen i PANDORA
Næstformand for bestyrelsen i Kapitalfondenes brancheforening DVCA (Danish Venture Capital end Private Equity Association)
Næstformand for bestyrelsen i Axcel Advisory Board
Medlem af bestyrelsen i Nordic Waterproofing
Medlem af bestyrelsen i Danmark-Amerika Fondet
Medlem af bestyrelsen i Bestyrelsesforeningen
Adjungeret professor ved CBS (Copenhagen Business School)

Kompetencer:
Omfattende bestyrelseserfaring i (børsnoterede) selskaber som formand, næstformand, bestyrelsesmedlem samt medlem af forskellige bestyrelsesudvalg. Stor erfaring med at drive succesfulde transformationer inden for forskellige industrier, ejerstrukturer, virksomhedsstørrelser og strategier. Erfaring med bank, finansiering, finansiel risikostyring, ledelse af international virksomhed, M&A, omstruktureringer, operationel effektivitet samt værdiskabende strategier.

  

Medlem

CEO Jacob Meldgaard, Torm A/S

Medlem af vederlagsudvalget
Født den 24. juni 1968
Nationalitet: Dansk
Anses som uafhængigt medlem af bestyrelsen
Udpeget af Axcel, PFA og PKA
Indtrådt i bestyrelsen den 16. juni 2017

Øvrige ledelseshverv pr. 16 juni 2017:
Medlem af bestyrelsen i Danmarks Rederiforening
Medlem af bestyrelsen i Den Danske Maritime Fond
Medlem af bestyrelsen i Syfoglomad.
Medlem af bestyrelsen i TORM Plc.
Medlem af bestyrelsen i TORM Fonden

Kompetencer:
Bredt kendskab til rederivirksomhed og den maritime industri, generel ledelse, investering, finansiering og omstrukturering.

 

Medlem

Direktør Michael Nellemann Pedersen

Medlem af revisionsudvalget
Født den 8. juli 1961
Nationalitet: Dansk
Anses som uafhængigt medlem af bestyrelsen
Udpeget af PKA
Indtrådt i bestyrelsen den 15. november 2016

Øvrige ledelseshverv pr. 28. februar 2017:
Direktør i Ejendomsaktieselskaber ejet af de 3 pensionskasser, der er administreret af PKA A/S
Direktør i A/S Kjøbenhavns Ejendomsselskab
Direktør i Forstædernes  Ejendomsaktieselskab
Formand/medlem af Advisory Board og Investeringskomiteer i diverse fonde knyttet til private equity, infrastruktur, og mikrofinans foranlediget af PKA’s investeringer i disse fonde
Medlem af bestyrelsen i Danmarks Skibskredit Holding A/S
Medlem af bestyrelsen i PKA Pensions Forsikringsselskab A/S
Medlem af bestyrelsen i Refshaleøen Holding A/S
Medlem af bestyrelsen i Refshaleøens Ejendomsselskab A/S
Medlem af bestyrelsen i PKA AIP A/S
Medlem af bestyrelsen i PKA Alternative Investments ApS
Medlem af bestyrelsen i Margretheholmen P/S
Medlem af bestyrelsen i Komplementarselskabet Margretheholm ApS
Medlem af bestyrelsen i PKA Skejby Komplementar ApS
Medlem af bestyrelsen i PKA Skejby P/S
Medlem af bestyrelsen i Hotel Koldingfjord A/S
Medlem af bestyrelsen i Poppelstykket 12 A/S
Medlem af bestyrelsen i P/S PKAE Ejendom

Kompetencer:
Bredt kendskab til finansiel virksomhed (herunder drift af pensionskassevirksomhed), kreditgivning, investering, finansiering, regulering og finansiel risikostyring.

 

Medlem

Administrerende direktør Henrik Sjøgreen

Medlem af vederlagsudvalget
Født den 30. juli 1964
Nationalitet: Dansk
Anses som uafhængigt medlem af bestyrelsen
Udpeget af PFA
Indtrådt i bestyrelsen den 15. november 2016

Øvrige ledelseshverv pr. 28. februar 2017:
Formand for bestyrelsen i FIH Partners A/S
Formand for bestyrelsen i Simon Fougner Hartmanns Familiefond
Formand for bestyrelsen i FIH II A/S
Medlem af bestyrelsen i LFM Invest A/S

Kompetencer:
Bredt kendskab til bank, kreditgivning, forsikring og finansiering, finansiel risikostyring, gældsmarkeder, samt  virksomhedsledelse.

 

Medlem

Senior Relationship Manager Marcus F. Christensen

Født den 20. november 1979
Nationalitet: Dansk
Indtrådt i bestyrelsen den 29. marts 2012

Kompetencer:
Bredt kendskab til kreditgivning og skibsfinansiering samt håndtering af problemsager via sin stilling som Senior Relationship Manager i Danmarks Skibskredit A/S.

 

Medlem

Analysechef Christopher Rex

Født den 28. januar 1979
Nationalitet: Dansk
Indtrådt i bestyrelsen den 29. marts 2012

Kompetencer:
Bredt kendskab til makroøkonomiske forhold, finansiel risikostyring og det internationale shipping marked via sin stilling som analysechef i Danmarks Skibskredit A/S.

 

Medlem

Senior Relationship Manager Henrik R. Søgaard

Født den 9. februar 1959
Nationalitet: Dansk
Indtrådt i bestyrelsen den 24. april 2008

Kompetencer:
Bredt kendskab til kreditgivning og skibsfinansiering samt håndtering af problemsager via sin stilling som Senior Relationship Manager i Danmarks Skibskredit A/S.

 

Medlem

Thor Jørgen Guttormsen

Medlem af vederlagsudvalget
Født den 5. januar 1949
Nationalitet: Norsk
Anses som uafhængigt medlem af bestyrelsen
Udpeget af Axcel, PFA og PKA
Indtrådt i bestyrelsen den 16. juni 2017

Øvrige ledelseshverv pr. 16. juni 2017:
Medlem af bestyrelsen i Høegh Autoliners Holdings AS
Medlem af bestyrelsen i Høegh LNG AS
Medlem af bestyrelsen i Høegh LNG Holdings Ltd (alternate)
Medlem af bestyrelsen i Telenor Maritime AS
Medlem af bestyrelsen i Aequitas Ltd

Kompetencer:
Bredt kendskab til rederivirksomhed og den maritime industri. Har lang ledelseserfaring som CEO i flere rederier, senest i Høegh & Co. Har været Præsident i Norges Rederiforbund og bestyrelsesmedlem i The European Community Shipowners' Associations (ECSA) og Bimco.

 

Revisionsudvalg

Danmarks Skibskredit har nedsat et revisionsudvalg bestående af medlemmer fra bestyrelsen. Det er ved sammensætningen af revisionsudvalget sikret, at der ikke er sammenfald mellem formanden for bestyrelsen og formanden for revisionsudvalget. Det er ligeledes sikret, at udvalget råder over sagkundskaber og erfaringer inden for finansielle forhold samt regnskabs- og revisionsforhold.

Revisionsudvalget består af Koncernfinansdirektør Anders Damgaard, CFO & Partner Peter Nyegaard og Direktør Michael Nellemann Pedersen. Anders Damgaard (formand), der er det uafhængige medlem med kompetencer inden for regnskabsvæsen og revision, kvalificerer sig ved at være Koncernfinansdirektør i PFA Pension.

Revisionsudvalgets opgaver er fastsat i kommissorium for revisionsudvalget. Revisionsudvalget skal bistå bestyrelsen i at:

  • Overvåge regnskabsaflæggelsesprocessen
  • Overvåge om virksomhedens kontrolsystemer og risikostyringssystemer fungerer effektivt
  • Overvåge revision af årsrapporten
  • Overvåge og kontrollere revisors uafhængighed

Revisionsudvalget er således et forberedende og overvågende organ. Revisionsudvalget afholder ordinære møder tre gange årligt, hvoraf to af møderne ligger forud for aflæggelse af års- og halvårsrapporten. Udvalget rapporterer til bestyrelsen, og referater fra udvalgets møder behandles på det førstkommende ordinære bestyrelsesmøde.

Revisionsudvalgets kommissorium

Vederlagsudvalg

Vederlagsudvalget forbereder bestyrelsens arbejde med afløningsmæssige forhold med fokus på medlemmer af bestyrelsen og direktionen, væsentlige risikotagere og øvrige medarbejdere.

Vederlagsudvalget overvåger udviklingen i løn- og bonuspolitikker og –praksis. Udvalget overvåger løbende, at incitamentsprogrammerne hjælper til at skabe vedvarende og langsigtet værdi, samt at Aflønningspolitikken overholdes.

Vederlagsudvalget består af Eivind Kolding (formand), Christian Frigast, Jacob Meldgaard, Henrik Sjøgreen og Thor Jørgen Guttormsen. 

Vederlagsudvalgets kommissorium

X

Dette website anvender cookies til en række formål, der er udførlig beskrevet nedenfor i vores cookie- og privatlivspolitik. Ved at anvende sitet giver du dit samtykke til, at der placeres cookies på din computer. Du kan altid tilbagekalde dit samtykke ved at slette cookies og undlade yderligere brug af website