Publikationer

Her findes adgang til samtlige af selskabets oplysningsdokumenter
Fondsbørs-meddelelser

Fondsbørs-meddelelser

Danmarks skibskredit udsteder obligationer optaget til handel på NASDAQ Copenhagen.
Som følge heraf, skal selskabet opfylde oplysningsforpligtelserne i værdipapirhandels-loven samt OMX' regler for udstedere af obligationer.

Læs mere
Shipping Market Review

Shipping Market Review

For en gennemgang af udviklingen på de største shippingmarkeder, da læs venligst vores markedsrapporter.

Regnskaber

Regnskaber

Danmarks Skibskredit aflægger regnskab i overensstemmelse med Lov om finansiel virksomhed, idet bekendtgørelse om et skibsfinansieringsinstitut henviser hertil, samt regelsættet i Finanstilsynets bekendtgørelse om finansielle rapporter for kredit-institutter og fondsmæglerselskaber m.fl. (Regnskabsbekendtgørelsen).

Læs mere
X

Dette website anvender cookies til en række formål, der er udførlig beskrevet nedenfor i vores cookie- og privatlivspolitik. Ved at anvende sitet giver du dit samtykke til, at der placeres cookies på din computer. Du kan altid tilbagekalde dit samtykke ved at slette cookies og undlade yderligere brug af website