Rating

 

Standard & Poor’s

Standard & Poor’s foretager løbende kreditvurdering af Danmarks Skibskredit og har tildelt følgende rating:

Bond rating                                                     A
Issuer rating BBB+
Outlook  Negative 

Moody's

Moody's har haft kreditvurderet Danmarks Skibskredit A/S siden 1998. Gældende fra d. 12. februar 2016 har Danmarks Skibskredit A/S opsagt samarbejdet med Moody’s. Der henvises til nedenstående pressemeddelelse.

Opsigelse af Moody's samarbejde

Generelt

I henhold til investeringsdirektivet er obligationer udstedt af Danmarks Skibskredit eller af de danske realkreditinstitutter at betragte som guldrandede obligationer og betegnes endvidere som ”covered bonds”. I henhold til regelsættet er der krav om, at provenuet fra obligationsudstedelsen investeres i aktiver, der med stor sandsynlighed til enhver tid kan sikre rettidig betaling af ydelserne til obligationsejerne.

I tilfælde af selskabets konkurs er der derfor i selskabets egen lov givet fortrinsstilling til sikkerhed bag obligationsudstedelser til obligationsejere og fordringshavere til aftaler om finansielle instrumenter, som er indgået for at afdække rente- og valutaforskelle mellem de udstedte obligationer og udlånene.

For Danmarks Skibskredits forpligtelser i henhold til obligationen hæfter selskabets egenkapital samt de forsikrininger, panter, garantier og andre sikkerheder, der er givet selskabet i anledning af udlånsvirksomheden.

Obligationer udstedt af Danmarks Skibskredit følger samme regelsæt som obligationer udstedt af de danske realkreditinstitutter. Obligationerne er "guldrandede" efter EU’s investeringsdirektiv. 

X

Dette website anvender cookies til en række formål, der er udførlig beskrevet nedenfor i vores cookie- og privatlivspolitik. Ved at anvende sitet giver du dit samtykke til, at der placeres cookies på din computer. Du kan altid tilbagekalde dit samtykke ved at slette cookies og undlade yderligere brug af website