Investor relations

Danmarks skibskredit søger løbende at levere fyldestgørende informationer om selskabets forhold til interessenter.

Finanskalender

Danmarks Skibskredit forventer at udsende følgende regnskabsmeddelelser i 2017:

Tirsdag den 28. februar 2017 - Årsrapport 2016

Mandag den 27. marts 2017 - Ordinær generalforsamling

Onsdag den 30. august 2017 - Halvårsrapport 2017

Regnskaber

Regnskaber

Danmarks Skibskredit aflægger regnskab i overensstemmelse med Lov om finansiel virksomhed.

Læs mere
Fondsbørs-meddelelser

Fondsbørs-meddelelser

Danmarks skibskredit udsteder obligationer optaget til handel på NASDAQ Copenhagen.

Læs mere
Risiko- og kapitalstyring

Risiko- og kapitalstyring

Styring af risici har højeste prioritet, idet de forskellige risici kan påvirke resultat og solvens i en uhensigtsmæssig retning og dermed svække fremtidige forretningsmuligheder væsentligt.

Læs mere

Udlånsredegørelse

Aflønningspolitik

Aflønning

Danmarks Skibskredit har udarbejdet en aflønningspolitik, der har til formål at fastlægge retningslinjerne for Danmarks Skibskredits aflønning af:

    - Bestyrelsen
    - Direktionen
    - Ansatte, hvis aktiviteter har væsentlig indflydelse på selskabets risikoprofil
    - Ansatte i særlige funktioner
    - Øvrige ansatte medarbejdere 

Aflønningspolitikken skal medvirke til at sikre, at selskabets aflønning af ledelse og ansatte, hvis aktiviteter har væsentlig indflydelse på selskabets risikoprofil, ikke fører til overdreven risikovillig adfærd. Aflønningspolitikken afspejler herudover, at aktionærernes og selskabets interesser er tilpasset selskabets forhold og tilstræber balance mellem de opgaver og det ansvar, der varetages.

Aflønningspolitik for Danmarks Skibskredit A/S.

X

Dette website anvender cookies til en række formål, der er udførlig beskrevet nedenfor i vores cookie- og privatlivspolitik. Ved at anvende sitet giver du dit samtykke til, at der placeres cookies på din computer. Du kan altid tilbagekalde dit samtykke ved at slette cookies og undlade yderligere brug af website